Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ôn tập 5 : Bài tập Thể ば (thể điều kiện).

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá