Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ôn tập 3 : Bài tập Thể ない (thể phủ định).

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá