Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 36 : Mẫu câu sự vật sự việc xa hoặc gần người.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá