Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 10 : Dịch giải phần ngữ pháp trong đoạn văn trong đề thi

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá