Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 21 : Dịch giải phần đọc hiểu đoạn văn dài trong đề thi phần 3

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá