Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 15 : Mẫu câu "Tác động vào sự việc, không bị tác động từ ngoài, cho tặng".

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá