Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài 16 : Dịch giải phần tra cứu thông tin đọc hiểu trong đề thi.

Nội dung bài giảng đã bị khoá
Nếu bạn đã ghi danh Bạn cần phải đăng nhập.
Ghi danh khoá học để mở khoá